Loading…

W stronę dziewcząt

1879

W krakowskim salonie

W stronę dziewcząt

1904

Dziewczynki z rodzin ziemiańskich

W stronę dziewcząt

1906

Maturzystki z Radomia

W stronę dziewcząt

1914

Gimnastyka na plaży

W stronę dziewcząt

1920

Ochotnicza Legia Kobiet

W stronę dziewcząt

1924

Uczennice na dachu gimnazjum przy Pl. Trzech Krzyży w Warszawie

W stronę dziewcząt

1931

Początek roku szkolnego w Warszawie

W stronę dziewcząt

1932

Zawodowy kurs hafciarstwa w Augustowie

W stronę dziewcząt

1935

Łuczniczki w czasie treningu

W stronę dziewcząt

1944

Powstanie Warszawskie

W stronę dziewcząt

1952

Dziewczyny odbudowują Warszawę

W stronę dziewcząt

1959

W czasie żniw

W stronę dziewcząt

1979

Studentki UW przed egzaminem

W stronę dziewcząt

2005

Na targu w Sanoku

W stronę dziewcząt

2007

Warsztaty rozwijające kreatywność

W stronę dziewcząt

2010

Mistrzynie deskorolki
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Weź udział w projekcie

 

Dinozaury nie czytały książek. I co się z nimi stało?

Druga edycja projektu w roku szkolnym 2018/2019!

 

Przeczytaj

 

 

Pakiet Kobiety dla Polski upamiętnia

zapomniane, a ważne dla Polski postaci kobiet.

Kulturalne roz(G)RYwki

 

Stowarzyszenie proponuje szkołom, domom kultury i innym placówkom edukacyjnym zorganizowanie w ich siedzibie i bliskim otoczeniu gry miejskiej bądź questingu.

 

Co to jest gra miejska?

Gra miejska jest formą rozrywki, organizowaną w wielu miastach zarówno w Polsce jak i na świecie. Istotnym elementem gry jest wykorzystanie przestrzeni miasta do realizacji celów edukacyjnych, rozwojowych i rozrywkowych. Gra miejska łączy w sobie elementy podchodów, happeningów ulicznych integrując zaangażowanych w grę uczestników. Tematyka gier dotyczy najczęściej wątków historycznych, fabularnych czy kulturalnych. Celem gry jest kształtowanie poczucia więzi z danym regionem, szukanie wyjątkowości w ciekawych i zupełnie zwyczajnych miejscach, popularyzowanie miejsc wyróżniających się elementem krajobrazu, ciekawą fauną i florą bądź dziedzictwem kulturowym. Poza elementami edukacyjnymi, gra może pełnić również funkcje czysto rozrywkowe. To jednocześnie ciekawa metoda promocji regionów lub obiektów w myśl zasady: „nauka przez zabawę”.

Gra miejska upowszechnia wiedzę na temat historii i kultury miasta bądź dzielnicy – jest to wiedza ważna i potrzebna. Wiedza na temat regionu, jego historii, dziedzictwa kulturowego pozwala młodym ludziom lepiej rozumieć i doceniać miasto, w którym mieszkają. Świadomi mieszkańcy są bardziej zintegrowani ze swoją miejscowością i lokalną społecznością, są aktywni społecznie i chętniej działają na rzecz swojej miejscowości.

 

Co to jest questing ?

Questing to wędrowka tematyczna lub inaczej mówiąc gra fabularna z zagadkami. Określenie to pochodzi od angielskiego słowa quest – pogoń za czymś, poszukiwanie, dociekanie, śledzenie. Questing przypomina podchody i harcerskie gry patrolowe z tą jednak różnicą, że jest bardzo mocno związany z określonym tematem

i miejscem, w którym jest rozgrywany. Questing w ramach projektu Zmień świat na lepszy terenie szkoły i w jej najbliższym otoczeniu. Trwa około 2-3 godzin. Uczestniczyć w nim może 15-20 osób. Uczestnicy dostają do ręki kartkę papieru, na której znajdują się wskazówki, jakim iść szlakiem, aby trafić do celu oraz zadania do rozwiązania, złożone z rymowanek, zagadek, rysunków , łamigłówek. Na końcu trasy uczestniczki znajdują “skarb” (stąd inna nazwa tej zabawy: treasure hunt). Questing poprzez wybór tematu realizuje cele edukacyjne , a poprzez formę, cele rozrywkowe (aktywne spędzanie czasu wolnego, różne formy współzawodnictwa).

 

Jak przebiega gra?

W trakcie gry młodzież podzielona na grupy, porusza się po mieście?dzielnicy wykonując angażujące zadania, które pozwalają im lepiej poznać historię i kulturę miasta. W ramach zadań uczniowie spotykają się z ciekawymi osobami zaangażowanymi na rzecz kultury w mieście, rozmawiają ze specjalistami, prowadzą sondaże wśród mieszkańców, wykonują zadania fotograficzne, a także zadania praktyczne. Ważnym elementem gry jest warsztatowa praca z trenerami - na podstawie zdobytych informacji młodzież w grupach przygotuje pomysł na projekt w obszarze kultury, który chciałaby zrealizować w swojej szkole/mieście – może być to np. wystawa fotograficzna, przedstawienie teatralne, blog internetowy lub warsztaty kulturalne. Na zakończenie wszystkie grupy przedstawiają swoje prace przed komisją ekspertów, a najciekawsze z nich otrzymują nagrody.

Gra jest okazją do integracji uczniów z różnych klas, a także szansą na przygotowanie wielu ciekawych młodzieżowych projektów. W trakcie gry młodzi ludzie muszą wykazać się zaangażowaniem, sprytem i dociekliwością.

 

Gra przewidziana jest na 10 -15 godzin  (gra w przestrzeni miasta; warsztatowa praca z trenerami; prezentacja przygotowanych projektów i podsumowanie gry).

W grze może wziąć udział 50-70 uczniów.

 

 kredyt
Top