Loading…

W stronę dziewcząt

1879

W krakowskim salonie

W stronę dziewcząt

1904

Dziewczynki z rodzin ziemiańskich

W stronę dziewcząt

1906

Maturzystki z Radomia

W stronę dziewcząt

1914

Gimnastyka na plaży

W stronę dziewcząt

1920

Ochotnicza Legia Kobiet

W stronę dziewcząt

1924

Uczennice na dachu gimnazjum przy Pl. Trzech Krzyży w Warszawie

W stronę dziewcząt

1931

Początek roku szkolnego w Warszawie

W stronę dziewcząt

1932

Zawodowy kurs hafciarstwa w Augustowie

W stronę dziewcząt

1935

Łuczniczki w czasie treningu

W stronę dziewcząt

1944

Powstanie Warszawskie

W stronę dziewcząt

1952

Dziewczyny odbudowują Warszawę

W stronę dziewcząt

1959

W czasie żniw

W stronę dziewcząt

1979

Studentki UW przed egzaminem

W stronę dziewcząt

2005

Na targu w Sanoku

W stronę dziewcząt

2007

Warsztaty rozwijające kreatywność

W stronę dziewcząt

2010

Mistrzynie deskorolki
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Weź udział w projekcie

 

Dinozaury nie czytały książek. I co się z nimi stało?

Trzecia edycja projektu w roku szkolnym 2019/2020!

 

Przeczytaj

 

 

Pakiet Kobiety dla Polski upamiętnia

zapomniane, a ważne dla Polski postaci kobiet.

Materiały edykacyjne

Większość w poszukiwaniu swojej przeszłości czyli jakiej historii kobiet chcemy w szkole

Kobiety podtrzymują połowę nieba - tak mówi chińskie przysłowie. Czy podręczniki do historii oddają tę prawdę? Już pobieżna analiza treści podręczników pozwala postawić tezę: nie ma takiego podręcznika, który by w sposób właściwy ukazywał dzieje kobiet i nie utrwalał stereotypów. W polskich podręcznikach kobiety są prawie niewidzialne. Dla wydawców, autorów i ilustratorów historia to męska rzecz. Historia bez kobiet, to tylko pół historii.

Czas to zmienić i przyjść na warsztaty: Większość w poszukiwaniu swojej przeszłości czyli jakiej historii kobiet chcemy w szkole.

W czasie warsztatu nasze dyskusje i ćwiczenia koncentrować się będą wokół następujących zagadnień:

 • Terror programu nauczania. Jak postrzegamy i jakie znaczenie nadajemy historii kobiet?
 • Historia kobiet, czy gender historia ? Kogo najbardziej ucieszą lekcje o historii kobiet?
 • 10 najsłynniejszych Polek, czyli kto powinien trafić do kanonu.
 • Historia kobiet na maturze?
 • Jakie materiały są pomocne w nauczaniu historii kobiet i gdzie ich szukać?

Warsztat jest adresowany do tych nauczycielek/li, którzy chcą włączyć historię kobiet do swoich zajęć, ale nigdy nie mieli okazji studiować tego tematu , jak też do tych, którzy chcą dodać życia lekcjom historii i przyciągnąć uwagę opornych uczennic i uczniów. Krótko mówiąc warsztat ma być przeglądem z jakich metod, tematów, źródeł korzystać, aby przełamywać tradycyjną narrację od lat obecną w podręcznikach do historii.

Warsztat, zaplanowany na 2 godziny, poprowadzi Anna Wołosik - nauczycielka, trenerka, inicjatorka i realizatorka projektów edukacyjnych i profilaktycznych z zakresu edukacji równościowej. Autorka serii podręczników do historii Opowiem Ci ciekawą historię oraz współautorka pakietów edukacyjnych Jej portret. Sprawy kobiet od czasów najdawniejszych po wiek XXI oraz Kobiety dla Polski. Bojowniczki, liderki, wizjonerki

Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 609104304

 


 

 

 

Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa.

Jak sobie radzić z rówieśniczą przemocą ze względu na płeć.

Stowarzyszenie W stronę dziewcząt i autorka książki Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa? serdecznie polecają warsztaty dla nauczycieli, wychowawców oraz psychologów i pedagogów szkolnych poświęcone omówieniu zagadnienia rówieśniczej przemocy ze względu na płeć, zjawiska uznawanego w wielu krajach za społeczny problem. Ulotka o warsztatach jest do pobrania tutaj.

Program warsztatów

Czy to jest flirtowanie czy molestowanie ?

➡              Co to jest napastowanie seksualne ?

➡              Molestowanie ? Napastowanie ? Konflikt? Mobbing ? Z czym mamy do czynienia w szkole i w miejscu pracy?

➡              Przemoc ze względu na płeć z perspektywy prawa.

➡              Dlaczego w szkole dochodzi do napastowania seksualnego ?

➡              Kto jest sprawcą ? Portret psychologiczny.

➡              Kto jest ofiarą ? Portret psychologiczny

Różne formy napastowania

➡              Zachowania o charakterze seksualnym i odnoszące się do płci.

➡              Tworzenie wrogiego środowiska.

Znosić czy zgłosić ? Różne strategie reagowania na napastowanie seksualne.

➡              Co wpływa na wybór asertywnej/nieasertywnej strategii reagowania ?

➡              Osoba postronna. Obserwator, świadek, osoba przyzwalająca ?

Co robić aby do napastowania seksualnego nie dochodziło ?

➡              Obowiązki szkoły.

➡              Kultura szkoły,  postawy pracowników - czynniki zapobiegające molestowaniu.

Co robić jeśli już do napastowania seksualnego dojdzie ?

➡              Strategia postępowania ze sprawcą i osobą poszkodowaną

Warsztat stawia sobie za cel:

✓pokazanie, iż rówieśnicza agresja i przemoc jest „zorientowana” płciowo

✓pokazanie, w jaki sposób kultura i normy społeczne wzmacniają zjawisko napastowania seksualnego

Co w  warsztacie ?

W trakcie warsztatów uczestnicy poszukają odpowiedzi na następujące pytania:

✓  Czy napastowanie seksualne jest problemem w mojej szkole ? Diagnoza zjawiska rówieśniczej przemocy ze względu na płeć.

✓  Dlaczego do napastowania dochodzi ? Kulturowe i społeczne źródła napastowania.

✓  Znosić czy zgłosić ? Jak młodzi postrzegają napastowanie seksualne i jak na nie reagują.

✓  Co robić, aby do napastowania seksualnego nie dochodziło? Szkolny system przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

✓  Co robić, gdy dojdzie do aktu napastowania seksualnego? Interwencja w sytuacji kryzysowej.

✓  Czy to jest flirt czy to jest napastowanie ? Jak rozmawiać z młodzieżą o przemocy ze względu na płeć.

Efekty dla uczestników

W trakcie warsztatu uczestnicy:

✓poszerzą swoją wiedzę na temat przemocy ze względu na płeć

✓będą wiedzieli, co robić, kiedy w ich obecności dojdzie do aktu napastowania

✓będą umieli właściwie postępować z osobą poszkodowaną i ze sprawcą a także z ich rodzinami

Efekty dla szkoły

zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zachowań o charakterze napastowania seksualnego w relacjach rówieśniczych

 

Warsztat, zaplanowany na 4 godziny, prowadzony jest z wykorzystaniem metod aktywnych. Uczestnicy biorą udział w dyskusjach, grach i symulacjach. Zainteresowani mogą otrzymać dokument poświadczający uczestnictwo w warsztatach poświęconych przemocy ze względu na płeć w relacjach rówieśniczych.

Osoby i instytucje zainteresowane uczestnictwem   w warsztatach prosimy o kontakt:

Anna Wołosik

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kulturalne roz(G)RYwki

 

Stowarzyszenie proponuje szkołom, domom kultury i innym placówkom edukacyjnym zorganizowanie w ich siedzibie i bliskim otoczeniu gry miejskiej bądź questingu.

 

Co to jest gra miejska?

Gra miejska jest formą rozrywki, organizowaną w wielu miastach zarówno w Polsce jak i na świecie. Istotnym elementem gry jest wykorzystanie przestrzeni miasta do realizacji celów edukacyjnych, rozwojowych i rozrywkowych. Gra miejska łączy w sobie elementy podchodów, happeningów ulicznych integrując zaangażowanych w grę uczestników. Tematyka gier dotyczy najczęściej wątków historycznych, fabularnych czy kulturalnych. Celem gry jest kształtowanie poczucia więzi z danym regionem, szukanie wyjątkowości w ciekawych i zupełnie zwyczajnych miejscach, popularyzowanie miejsc wyróżniających się elementem krajobrazu, ciekawą fauną i florą bądź dziedzictwem kulturowym. Poza elementami edukacyjnymi, gra może pełnić również funkcje czysto rozrywkowe. To jednocześnie ciekawa metoda promocji regionów lub obiektów w myśl zasady: „nauka przez zabawę”.

Gra miejska upowszechnia wiedzę na temat historii i kultury miasta bądź dzielnicy – jest to wiedza ważna i potrzebna. Wiedza na temat regionu, jego historii, dziedzictwa kulturowego pozwala młodym ludziom lepiej rozumieć i doceniać miasto, w którym mieszkają. Świadomi mieszkańcy są bardziej zintegrowani ze swoją miejscowością i lokalną społecznością, są aktywni społecznie i chętniej działają na rzecz swojej miejscowości.

 

Co to jest questing ?

Questing to wędrowka tematyczna lub inaczej mówiąc gra fabularna z zagadkami. Określenie to pochodzi od angielskiego słowa quest – pogoń za czymś, poszukiwanie, dociekanie, śledzenie. Questing przypomina podchody i harcerskie gry patrolowe z tą jednak różnicą, że jest bardzo mocno związany z określonym tematem

i miejscem, w którym jest rozgrywany. Questing w ramach projektu Zmień świat na lepszy terenie szkoły i w jej najbliższym otoczeniu. Trwa około 2-3 godzin. Uczestniczyć w nim może 15-20 osób. Uczestnicy dostają do ręki kartkę papieru, na której znajdują się wskazówki, jakim iść szlakiem, aby trafić do celu oraz zadania do rozwiązania, złożone z rymowanek, zagadek, rysunków , łamigłówek. Na końcu trasy uczestniczki znajdują “skarb” (stąd inna nazwa tej zabawy: treasure hunt). Questing poprzez wybór tematu realizuje cele edukacyjne , a poprzez formę, cele rozrywkowe (aktywne spędzanie czasu wolnego, różne formy współzawodnictwa).

 

Jak przebiega gra?

W trakcie gry młodzież podzielona na grupy, porusza się po mieście?dzielnicy wykonując angażujące zadania, które pozwalają im lepiej poznać historię i kulturę miasta. W ramach zadań uczniowie spotykają się z ciekawymi osobami zaangażowanymi na rzecz kultury w mieście, rozmawiają ze specjalistami, prowadzą sondaże wśród mieszkańców, wykonują zadania fotograficzne, a także zadania praktyczne. Ważnym elementem gry jest warsztatowa praca z trenerami - na podstawie zdobytych informacji młodzież w grupach przygotuje pomysł na projekt w obszarze kultury, który chciałaby zrealizować w swojej szkole/mieście – może być to np. wystawa fotograficzna, przedstawienie teatralne, blog internetowy lub warsztaty kulturalne. Na zakończenie wszystkie grupy przedstawiają swoje prace przed komisją ekspertów, a najciekawsze z nich otrzymują nagrody.

Gra jest okazją do integracji uczniów z różnych klas, a także szansą na przygotowanie wielu ciekawych młodzieżowych projektów. W trakcie gry młodzi ludzie muszą wykazać się zaangażowaniem, sprytem i dociekliwością.

 

Gra przewidziana jest na 10 -15 godzin  (gra w przestrzeni miasta; warsztatowa praca z trenerami; prezentacja przygotowanych projektów i podsumowanie gry).

W grze może wziąć udział 50-70 uczniów.

 

 


 

Respekt lubi respekt. Ćwiczenia z pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Projekt RESPEKT LUBI RESPEKT skierowany jest do dzieci i młodzieży warszawskich szkół i obejmuje realizację warsztatów profilaktyczno-rozwojowych z zakresu pokojowego rozwiązywania konfliktów.

 

Konflikt jest naturalnym elementem życia każdego człowieka – również dziecka. Dziecko stale spotyka na swojej drodze sytuacje, które potencjalnie mogą stanowić źródło konfliktu. Konflikt niesie w sobie dużo energii i silnych emocji, a rozwiązany w mądry sposób może stanowić źródło pozytywnej energii i przyczynić się do rozwoju dziecka. Dlatego tak ważne jest, aby dzieci zrozumiały, czym tak naprawdę jest konflikt i jaki drzemie w nim potencjał. Projekt ten został stworzony, aby pomóc dzieciom zrozumieć, czym jest konflikt i jak w skuteczny sposób można sobie z nim radzić.

 

W trakcie warsztatów uczestnicy uczą się rozpoznawać sytuacje konfliktowe i źródła konfliktów, poznają pozytywne strategie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, doświadczają praktycznych technik, które mogą okazać się pomocne w rozwiązywaniu konfliktów. W trakcie warsztatów duży nacisk zostaje położony na radzenie sobie z konfliktami w sytuacjach rówieśniczych – zmniejszenie przemocy, uprzedzań, zachowań agresywnych oraz oswojenie lęku związanego z konfliktem. Dzieci uczą się otwartej komunikacji, poprzez rozmowę i negocjacje. Szczególną uwagą zostają objęte kwestie radzenie sobie z trudnymi emocjami w sytuacjach konfliktowych - rozpoznawanie emocji, nazywanie i konstruktywne wyrażanie. Uczniowie mają okazję dostrzec jak ważna jest rozmowa w konflikcie, zmiana perspektywy, zauważenie potrzeb i racji drugiej strony, mają szansę odkryć pozytywną energię płynącą z konfliktu

 

Zajęcia pozwalają uczniom nabyć umiejętności skutecznego i pozytywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, przyczyniają się do zmniejszenia zachowań wrogich i agresywnych, wzmacniają dzieci w poczuciu odpowiedzialności za swoje działania, a także w poczuciu własnej wartości i w świadomości swoich umiejętności oraz mocnych stron.

 

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi – uczniowie pracują w grupach lub w parach, samodzielnie zastanawiają się nad własnymi doświadczeniami, rozwiązują przygotowane zadania, biorą udział w grach warsztatowych oraz specjalnie zaprojektowanych symulacjach i scenkach.

 

Informacje organizacyjne:

Czas: Zajęcia warsztatowe trwają 8h lekcyjnych i realizowane są w modułach 2-3 godzinnych

Termin: maj – październik 2011 r.

Zgłoszenia: telefonicznie (609104304) lub drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)


 

Zabierz głos. Zmień świat na lepsze

 

Warsztaty składają się z trzech modułów Zmieniać swiat, czyli jak działać skutecznie, Dyskutuję , toczę spór, negocjuję, czyli występuję publicznie , Jak się pokazać od najlepszej strony i mogą być realizowane w ramach zajęć szkolnych, na przykład na godzinach wychowawczych.

W ramach warsztatów uczestnicy wezmą udział w pomysłowych ćwiczeniach, dyskusjach, grach strategicznych oraz przygotują prezentację przed kamerą, a także, jeśli zechcą, samodzielnie zorganizują szczególne szkolne, lub klasowe wydarzenie (event), które może przyjąć formę prezentacji multimedialnej, apelu, wystawy, warsztatu.

 

Jakie korzyści dla uczestników ?

Głównym celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności przywódczych młodych ludzi (wystąpienia publiczne, autoprezentacja, porozumiewanie się, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem i zmianą, współpraca, i in.), a także motywowanie ich do podjęcia aktywności osobistej i społecznej. Biorąc udział w zajęciach uczestnicy:

 • rozwiną swoje kompetencje osobiste i umiejętności prospołeczne
 • nauczą się konkretnych umiejętności przydatnych w dalszej karierze szkolnej i na rynku pracy
 • zwiększą wiarę w swoje siły i możliwości

 

Jak się pokazać od najlepszej strony ?

Lata w liceum to czas , kiedy uczniowie muszą często zabierać glos

publicznie, podczas egzaminów, prezentacji, publicznych wystąpień, zebrań, wieców i

apeli. Rośnie wówczas lęk , stres, trema... Warsztat jest odpowiedzią na te problemy. Uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę na temat wystąpień publicznych, prezentacji, sposobów radzenia sobie ze stresem przy autoprezentacji, ale również ćwiczą umiejętność prezentowania siebie publicznie, w bezpiecznych warunkach warsztatowych i mają okazję otrzymać niezwykle cenną informację na temat tego, jak widzą je inni – co stanowi podstawę do pracy nad własną autoprezentacją. Warsztat daje uczestnikom okazję do poznania własnych mocnych stron w autoprezentacji, co ułatwi im skuteczne promowanie siebie i spraw uznanych za ważne.


kredyt
Top