Loading…

W stronę dziewcząt

1879

W krakowskim salonie

W stronę dziewcząt

1904

Dziewczynki z rodzin ziemiańskich

W stronę dziewcząt

1906

Maturzystki z Radomia

W stronę dziewcząt

1914

Gimnastyka na plaży

W stronę dziewcząt

1920

Ochotnicza Legia Kobiet

W stronę dziewcząt

1924

Uczennice na dachu gimnazjum przy Pl. Trzech Krzyży w Warszawie

W stronę dziewcząt

1931

Początek roku szkolnego w Warszawie

W stronę dziewcząt

1932

Zawodowy kurs hafciarstwa w Augustowie

W stronę dziewcząt

1935

Łuczniczki w czasie treningu

W stronę dziewcząt

1944

Powstanie Warszawskie

W stronę dziewcząt

1952

Dziewczyny odbudowują Warszawę

W stronę dziewcząt

1959

W czasie żniw

W stronę dziewcząt

1979

Studentki UW przed egzaminem

W stronę dziewcząt

2005

Na targu w Sanoku

W stronę dziewcząt

2007

Warsztaty rozwijające kreatywność

W stronę dziewcząt

2010

Mistrzynie deskorolki
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Kup

Weź udział w projekcie

Jak dorosnę będę swoim własnym szefem, czyli jak być przedsiębiorczym nastolatkiem

 

Przeczytaj

Projekty 2015

 

 

Jak dorosnę, będę swoim własnym szefem, czyli jak być przedsiębiorczym nastolatkiem 

 

W 2016 roku stowarzyszenie realizuje trzecią edycję projektu Jak dorosnę, będę swoim własnym szefem, czyli jak być przedsiębiorczym nastolatkiem. Projekt realizowany jest przy wsparciu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Biura Edukacji m.st.Warszawy i adresowany do tych młodych ludzi  i nauczycieli, którzy dostrzegają jak ważne jest rozpoczęcie edukacji ekonomicznej, edukacji dla rynku pracy już na wczesnych etapach kształcenia.
Dotychczas w warsztatach wzięli udział uczniowie i nauczyciele następujących, warszawskich szkół:

VII LO im. J.Słowackiego

XXI LO im. Hugona Kołłątaja

XLI LO im. Joachima Lelewela

Gimnazjum nr 7 „Przy Łazienkach Królewskich”

Gimnazjum nr 10 im. Gen. Władysława Sikorskiego

 

Więcej o projekcie można przeczytać w zakładce Przedsiębiorcze nastolatki

.

.....................................................................................................................................................................................................................
Dziewczęta i chłopcy w Internecie. Bez lęku, bez uprzedzeń, bez przemocy


W 2016 roku stowarzyszenie realizuje kolejną edycję projektu Dziewczęta i chłopcy w Internecie. Projekt kierujemy do uczennic i uczniów warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a szczególnie do tych grup, w których obserwowane jest nasilenie rówieśniczych czynników ryzyka (przyzwolenie na rówieśniczą przemoc słowna i fizyczną) oraz do tych grup, gdzie uczniowie podejmują bądź są świadkami rozmaitych zachowań ryzykownych z użyciem TIK (Technologie Informacyjno Komunikacyjne).

Projekt Dziewczęta i chłopcy w Internecie obejmuje:

 • diagnozę problemów rozwojowych i /lub wychowawczych występujących w poszczególnych klasach szkół objętych projektem
 • realizację warsztatów odpowiadających na problemy i zagrożenia występujące w poszczególnych klasach. Warsztaty opierają się na strategii edukacyjnej ( celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych) oraz strategii działań alternatywnych(celem jest pomoc w zaspokojeniu potrzeby sukcesu, przynależności przez angażowanie uczniów w działania twórcze). Warsztaty realizowane są przy pomocy aktywnych i interaktywnych metod pracy, w wymiarze 4-8 godz. na grupę/klasę.

 • kampanie na rzecz odpowiedzialnych i etycznych zachowań w Internecie. Po przeprowadzeniu warsztatów uczestnicy są zachęcani do zrealizowania w swoim środowisku kampanii społecznej uwrażliwiającej na problem cyberprzemocy, w tym cyberprzemocy motywowanej prze płeć. Dla uczestników warsztatów, którzy zrealizują najciekawsze akcje przewidziano list pochwalny adresowany do szkoły i rodziców oraz nagrody rzeczowe.
Zapraszamy do udziału w projekcie.


kredyt
Top